Članarina za 2018./2019. godinu

UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA LOVNU 2018./2019. god.

                                   Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

 • Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 3.300,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2018. god. do 31.08.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 • Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2018. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 2.000,00 din.
 • časni članovi – 2.550,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.
 • Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god.Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.
 • Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 4.500,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2018. god. do 31.08.2018. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 • Predsednici sekcija – 5.000,00 din. u dve rate kao i članovi s 50 %, ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2018. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.
 • Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2018. god. do 31.08.2018. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.

            U periodu od 01.09. do 15.10.2018. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati najkasnije do 31.08.2018. god.(Ovo se ne odnosi na počasne članove, nove članove i podmladak).

            Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članove sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2018. god. dobijaju popust od   10 %.

            Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2018. god. pod istim uslovima kao i lovne 2017./2018. god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

            Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2018. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2018. god.Količina kalendara je ograničena!

 

Primer popunjavanja uplatnice:

Primer popunjavanja uplatnice


Primer popunjavanja naloga za prenos za pravno lice:

Primer popunjavanja naloga za prenos

Napomena: Pravno lice prilikom popunjavanja poziva na broj upisuje JMBG člana za koga uplaćuju članarinu

Vrh strane