Članarina za 2017./2018. godinu

UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA LOVNU 2017./2018. god.

                                   Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

Prva rata – rok uplate od 01.01.2017. god. do 28.02.2017. god.Iznos rate – 3.300,00 din.

Druga rata - rok uplate od 01.03.2017. god. do 31.05.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Treća rata - rok uplate od 01.06.2017. god. do 31.08.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2017. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:

Prva rata – rok uplate od 01.01.2017. god. do 28.02.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Druga rata - rok uplate od 01.03.2017. god. do 31.05.2017. god.Iznos rate – 2.000,00 din.

časni članovi – akontacija u iznosu od 2.150,00 din. u  roku prve rate, tj. od 01.01. do 28.02.2017. god. a ostatak do 31.08.2017. god. u iznosu koji će biti naknadno određen.A koji zavisi od cene lovne karte, članskih doprinosa savezima (LSCS i LSS), kao i od visine naknade za odstrel lovostajem zaštićenih vrsta divljači, za lovnu 2017./2018. god. i dr.

Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god.Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2017. god. u istom iznosu.

Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god.

Predsednici sekcija – 5.000,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2017. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2017. god. do 31.08.2017. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2017. god. u istom iznosu.

 

            U periodu od 01.09. do 15.10.2017. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postoji opravdani razlog za kašnjenje uplate.

            Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove i članove sa 50 % članrine.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2017. god. dobijaju popust od 10 %.

            Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2017. god. pod istim uslovima kao i lovne 2016/2017 god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

            Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2017. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2017. god.Količina kalendara je ograničena!

 

Primer popunjavanja uplatnice:

Primer popunjavanja uplatnice


Primer popunjavanja naloga za prenos za pravno lice:

Primer popunjavanja naloga za prenos

Napomena: Pravno lice prilikom popunjavanja poziva na broj upisuje JMBG člana za koga uplaćuju članarinu

Vrh strane