Vesti

Akcija na smanjenju broja predatora u lovištu 26.01.2014.godine

Na sednici Upravnog Odbora odžanoj 21.01.2013.godine donešena je odluka o izvođenju akcija na smanjenju broja predatora u lovištu za 26.januar 2014.godine u sekcijama u kojima se ne lovi divlja svinja, a to su sledeće sekcije: Bivolje, Lazarica, Parunovac, M. Golovode, V. Golovode, D. Stepoš, D. Pakašnica, Meševo, Pepeljevac, Čitluk, Mačkovac, Globoder, Trebotin, V. Šiljegovac, Sušica i M. Šiljegovac

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane