Vesti

Informacije Uprave za šume

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume postavljene su informacije koje Vam prenosimo u celosti:

1. OBAVEŠTENjE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjAČI I NAKNADI ZA LOVNU KARTU ZA LOVNU 2014/2015 GODINU

2. ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjAČI I VISINE NAKNADE ZA LOVNU KARTU ZA LOVNU 2014/2015. GODINU

3. INFORMACIJA O SPROVOĐENjU KONKURSA ZA RASPODELU SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE U LOVNOJ 2013/2014. GODINE

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane