Vesti

Kolektivno osiguranje lovaca od posledica nesrećnog slučaja - nezgode u lovu za lovnu 2016/2017. godinu

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je UO LSS doneo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno osiguranje lovaca.
Lovački savez Srbije je zaključio polisu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja - nezgode, za period 01.04.2016. -31.03.2017. godine kod osiguravajuće kuće UNIQUA OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Ovim osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:
- smrt usled nezgode
- trajni invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja (povreda u lovu).

Osiguravaju se članovi lovačke organizacije prema njihovoj evidenciji (dostavljenim spiskovima):
Osiguravač je u obavezi, ako nesrećni slučaj nastane pri vršenju sportske ili profesionalne
lovačke delatnosti i to:

1. Pri lovu, čišćenju lovačke puške i pripremanju municije, pri učešću na vežbama i sportskim
priredbama, osim učešća na priredbama radi zabave, pri akcijama prihrane divljači;
2. Pri obavljanju određene dužnosti po nalogu organizacije, nabavljanju lovačkog materijala itd;
3. Za vreme dok se osiguranik nalazi na direktnom putu od kuće do mesta određenog za
delatnost i izvršenje dužnosti iz tačaka 1 i 2 i na direktnom povratku kući.

Na bazi premije od 100,00 dinara godišnje po lovcu, zaključena je polisa sa osiguranim sumama:
- smrt usled nezgode na 1.100.000,00 din
- trajni invaliditet na 2.200.000,00 din

Naknada iz osiguranja isplaćuje se na osnovu ugovorene osigurane sume, u skladu sa zaključenim ugovorom, uslovima osiguranja i podnetom medicinskom dokumentacijom.

Da bi se ostvarilo pravo na osiguranje, osim uplate, potrebno je da lovačka udruženja pošalju u kancelariju Lovačkog saveza Srbije, redovnom poštom, overen i potpisan dopis o tome i spiskove sa upisanim JMBG lovca.

Sa poštovanjem,


Predsednik
Lovačkog saveza Srbije
Dragan Šormaz s.r.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane


Royal Lounge Shishabar in Belgrade Serbia