Vesti

LOV NA SRNEĆU DIVLJAČ

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 82/16
KRUŠEVAC: 15.04.2016. god.

 

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 12.04.2016. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2016/2017. god. i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je odluku:

 

I LOV NA SRNEĆU DIVLJAČ

 

Lov na srneću divljač izvodiće se u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2016./2017. god. Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,,.GPGL za lovnu 2016./2017. god. predviđeno je za odstrel 20 grla.Od toga 8 srndaća i 12 srne.

Lov na srndaća – počinje od 16.04.2016. god. i trajaće do 30.09.2016. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.

Lov na srnu i lane – počinje 01.09.2016. god. i traje do 31.01.2017. - god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.

Lov na srndaća će se izvoditi pod sledećim uslovima:

U lovu mogu da učestvuju samo članovi Lovačkog udruženja Kruševac. tj. samo članovi koji imaju lovnu kartu i overenu člansku kartu Lovačkog udruženja, za tekuću lovnu godinu!

Srndać se lovi u pojedinačnom lovu, za koji se izdaje dozvola za lov krupne divljači.Dozvolu za lov izdaje upravnik lovišta, u Lovačkom udruženju.Dozvola za lov važi jedan dan, tj. za dva izlaska – jutro i veče.Pratilac u lovu je isključivo lovočuvar.U toku lova lovac je dužan da se pridržava upustava lovočuvara, tj. lovnika. Mesto lova određuje Stručna i Lovočuvarska služba, za svaki lov posebno, a u skladu sa trenutnim uslovima i situacijom u lovištu, kao i brojem zainteresovanih lovaca.Lov se može organizovati praktično savkog dana, tj. pod uslovom da ima slobodnih lovočuvara.U lovu se može koristiti isključivo samo oružje sa olučenim cevima (karabin).Cena odstrela je u skladu sa Cenovnikom za lovnu 2016./2017. god. koji je doneo Upravni odbor Udruženja 12.04.2016. god.Ulazak u lovište se ne naplaćuje osim ako lovac ide do mesta lova službenim vozilom 500,00 din. za jedan izlazak (za jedan lovni dan - jutro i veče – 1.000,00 din.).U izuzetnim prilikama u lovu mogu da učestvuju i gosti – članovi drugih Udruženja, koje dovede naš član.Uplata za goste je 1.000,00 din. za jedan izlazak.Uplata je isključivo na račun Udruženja (račun na koji se vrši uplata članarine), pre preuzimanja dozvole za lov.Lov se može izvoditi dočekom sa zemlje ili čeke, prikradanjem i pretraživanjem, na osnovu odluke stručnog pratioca, a u zavisnosti od trenutnih uslova i mogućnosti koje pruža teren.

Za dobijanje dozvole za lov potrebno je da svaki lovac ponese sa sobom i pokaže na uvid lovnu kartu, overenu člansku kartu za tekuću lovnu godinu, oružani list i eventualno dokaz o uplati takse ako lovac ide do mesta lova službenim vozilom – uplatnicu.

Svi oni koji se ne pridržavaju odluke Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, kao i regulative propisane ZODL, Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,, protiv istih biće preduzete adekvatne mere.

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja!

 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU:

Lovačko udruženje upozorava sve učesnike u lovu na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!

 

DOBAR POGLED!

 

Upravnik lovišta:

Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane