Vesti

Obaveštenje o lovu srneće divljači

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 48-14
KRUŠEVAC: 17.04.2014. god.


PREDSEDNIKU SEKCIJE
OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 15.04.2014. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2014/2015. god. i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je odluku:

I   LOV NA SRNEĆU DIVLJAČ
                             
Lov na srneću divljač izvodiće se u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2014./2015. god. Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,,.GPGL za lovnu 2014./2015. god. predviđeno je za odstrel 16 grla.Od toga 6 srndaća, 6 srne i 4 laneta.

      Lov na srndaća – počeo je od 20.04.2014. god. i trajaće do 30.09.2014. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.
Lov na srnu i lane – počinje 01.09.2014. god. i traje do 31.01.2015. - god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.

Lov na srndaća će se izvoditi pod sledećim uslovima:

U lovu mogu da učestvuju samo članovi Lovačkog udruženja Kruševac. tj. samo članovi koji imaju lovnu kartu i overenu člansku kartu Lovačkog udruženja, za tekuću lovnu godinu!

Srndać se lovi u pojedinačnom lovu, za koji se izdaje dozvola za lov krupne divljači.Dozvolu za lov izdaje upravnik lovišta, u Lovačkom udruženju.Dozvola za lov važi jedan dan, tj. za dva izlaska – jutro i veče.Pratilac u lovu je lovočuvar.Mesto lova određuje Stručna i Lovočuvarska služba, za svaki lov posebno, a u skladu sa trenutnim uslovima i situacijom u lovištu, kao i brojem zainteresovanih lovaca.Lov se može organizovati praktično savkog dana, tj. pod uslovom da ima slobodnih lovočuvara.U lovu se može koristiti isključivo samo oružje sa olučenim cevima (karabin).Cena odstrela je u skladu sa Cenovnikom koji je doneo Upravni odbor Udruženja 15.04.2014. god.Tj. cena ulaska u lovište je 500,00 din. za jedan lovni dan (jutro i veče).Uplata je isključivo na račun Udruženja, (račun na koji se vrši uplata članarine), pre preuzimanja dozvole za lov.Lov se može izvoditi dočekom sa zemlje ili čeke, prikradanjem i pretraživanjem, na osnovu odluke stručnog pratioca, a u zavisnosti od trenutnih uslova i mogućnosti koje pruža teren.
Cena odstrela srndaća sa trofejem  do 249,0 gr je 5.800,00 din. od 250,0 gr do 299,0 gr je 8.700,00 din. od 300,0 gr je 11.600,00 din. plus od 300,0 gr do 349,0 gr/1 gr je 232,0 din. itd.Cena mesa u koži je 174,00 din./kg.Ranavanje divljači se naplaćuje 50 % od cene odstrela i cene mesa.

Za dobijanje dozvole za lov potrebno je da svaki lovac ponese sa sobom i pokaže na uvid lovnu kartu, overenu člansku kartu za tekuću lovnu godinu, oružani list i dokaz o uplati takse za ulazak u lovište – uplatnicu.Uplata takse za ulazak u lovište uplaćuje se isključivo samo za jedan lovni dan.

Svi oni koji se ne pridržavaju odluke Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, kao i regulative propisane ZODL, Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,, protiv istih biće preduzete adekvatne mere.

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja!

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU

Lovačko udruženje upozorava sve učesnike u lovu na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!


II   IZDAVANJE LOVNIH KARTI ZA LOVNU 2014./2015. GOD.:

Lovačko udruženje "Kruševac" je od 03.04.2014. godine počelo sa izdavanjem lovnih karti članovima koji ispunjavaju uslove za izdavanje istih za lovnu 2014./2015.god.

 

 

                            DOBAR POGLED!

                                                               
                                                                                                                Upravnik lovišta:
                                                                                                         Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane