Vesti

Odluke o članarini za lovnu 2015./16. godinu, lovu na divlju svinju i lovu na vuka u Ribarskoj banji

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,

TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC

TEL: 037/426-991

BROJ: 148/14

KRUŠEVAC: 15.12.2014. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 11.12.2014. god. doneo je sledeće odluke i zaključke:

 

I UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA LOVNU 2015./2016. god.

Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

Redovni članovi – 8.850,00 din. - od 01.01. do 31.08.2015. god. u 8 rata po 1.100,00 din. (prva rata 1.150,00 din.).

Članovi sa 50 % - 4.450,00 din. - od 01.01. do 30.04.2015. god. u 4 rate po 1.100,00 din. (prva rata 1.150,00 din.).

Počasni članovi - 2.050,00 din. - od 01.01. do 15.10.2015. god. fiksno!

Članovi sa prekidom - 11.050,00 din. - od 01.01. do 31.08.2014. god. u 8 rate.

Novi članovi – 11.050,00 din. - od 01.01. do 15.10.2014. god. fiksno!

Predsednici sekcija - 4.450,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2015. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

Lovački podmladak - 450,00 din. (5 % od redovne članarine) – fiksno!

Ovakva odluka o visini članarine je na bazi cene lovne karte, članskog doprinosa Lovačkim

savezima i naknade za odstrel lovostajem zaštićenih vrsta divljači, od ove godine. Ukoliko dođe do

povećanja cene nekog od navedenih parametara za isti iznos biće uvećana i članarina za lovnu

2015./2016. god.!

U periodu od 01.09. do 15.10.2015. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postoji opravdani razlog za kašnjenje uplate. Molbu treba predati u redovnom roku za uplatu, tj. do 31.08.2015. god.

Kazna za kašnjenje rate je 150,00 din. po rati!

Počasni članovi, novi članovi i lovački podmladak ne plaćaju kaznu za kašnjenje rate.

Redovni članovi, članovi sa prekidom i novi članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2015. god. dobijaju popust od 10 %, tj. od 885,00 din. odnosno 1.105,00 din.!

Upravni odbor je doneo odluku o izmeni načina organizovanja lova na divlju svinju. Naime članovi koji žele da love divlju svinju u lovnoj 2015./2016. god. čekanjem ili u grupnom lovu, moraće akontaciono da uplate iznos od 2.000,00 din. uz članarinu, najkasnije do 31.08.2015.

god.

Uplatom 2.000,00 din. Oslobođeni su od plaćanja ulaska u lovište, odstrelne takse i mesa odstreljene divljači, tj. divlje svinje.Naknadno će morati da se plati samo trofej ukoliko odstreljeno grlo ima trofejnu vrednost!!!Ova odluka se odnosi na sve članove koji žele da love divlju svinju, bez obzira na status koji imaju (počasni, 50 %, redovni, sa prekidom, novičlanovi).Članovima koji su uz članarinu uplatili i 2.000,00 din. Za lov divlje svinje, biće lovna karta i članska knjižica overena i posebnim pečatom.Sva sredstva od ove uplate biće isključivo namenski utrošena.Tj. od tih sredstava biće kupljena hrana za divljač, gradiće se lovnouzgojni i lovnotehnički objekti u lovištu (hranilice za divlju svinju i visoke čeke), kao i isplata štete nastale na usevima, koju su pričinile divlje svinje.

Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2015. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2015. god.Količina kalendara je ograničena!

 

II LOV NA DIVLJU SVINJU U JANUARU 2015. god.

Lov na divlju svinju u toku januara 2015. god. izvodiće se pod istim uslovima kao i u decembru

2014. god.S tim što se u toku januara lovi samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!!!

 

III ODLUKA O ORGANIZACIJI LOVA NA VUKA U RIBARSKOJ BANJI: Organizovani grupni lov na vuka, šakala i lisicu u sekciji Ribare biće održan 24.01.2015. god. kao i prethodne godine i pod istim uslovima.Detaljnije obaveštenje biće nakanadno dostavljeno.

NAPOMENA: Podsećaju se svi predsednici sekcija da su u skladu sa prethodnim obaveštenjem,

od 13.10.2014. god. trebali da izvrše popravku postojećih hranilišta i eventualno izgrade potreban broj novih hranilišta, kao i da iznesu prve količine hrane, kako bi se divljač navikla na hranilišta.

Takođe, predsednici sekcija trebali su do 14.11.2014. god. da dostave u Udruženje zapisnik sa

spiskom grupa u svojoj sekciji.Tj. broj grupa i broj članova u grupi, kako bi moglo da se počne sa

razduženjem akcija zimske prihrane divljači.

Predsednici sekcija koji to nisu uradli, da što hitnije urade i dostave zapisnike sa spiskom grupa u

svojoj sekciji, kako protiv istih ne bi bile preduzete adekvatne mere!

Početkom januara 2015. god. Lovočuvarska služba izvršiće kontrlu hranilišta.

O ovom obaveštenju, članovi mogu da se informišu na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.Adresa sajta je www.lukrusevac.rs. Na sajtu su i sva važna obaveštenja, obrasci, normativna akta, foto galerija iz našeg lovišta, kao i ostale informacije vezane za rad Lovačkog udruženja.

 

Upravnik lovišta:

Milomir Civić dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane