Vesti

Odluke sednice Upravnog odbora od 22.06.2016.godine

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 126/16
KRUŠEVAC: 24.06.2016. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 22.06.2016. god. doneo je sledeće odluke i preporuke:

 

            I   UPLATA ČLANARINE ZA TEKUĆU LOVNU GODINU:

 

Na osnovu preseka stanja o uplati članarine za tekuću lovnu godinu od 22.06.2016. god. može se zaključiti da uplata članarine ide znatno slabije nego prethodnih godina.Tj. da veliki broj članova nije izmirio uplatu dospelih rata do momenta preseka.U toku je uplata šeste rate.Konačni rok za uplatu redovne članarine je 31.08.2016. god.

 Pretpostavljamo da je razlog za ovako slabu uplatu članarine teška finansijska i materijalna situacija, kao i nedovoljna informisanost i nepotpuna obaveštenost o novom Zakonu o oružju i municiji, koji je stupio na snagu 05.03.2016. god. i pratećih pravilnika, koji su izazvali veliku konfuziju i zabrinutost kod članova.Naročito u pogledu izdavanja zdravstvenog uverenja, osposobljavanja za rukovanje vatrenim oružjem u streljanama i zameni oružanih listova.U toku je inicijativa za izmenu i ublažavanje tih uslova, što bi išlo u korist lovaca.

Ali i pored svega navedenog apelujemo na sve članove da ubrzaju uplatu članarine i članarinu uplate do 31.08.2016. god. tj. u redovnom roku.Da ne bi došli u situaciju da od 01.09.2016. god. plaćaju članarinu (ili neuplaćeni deo članarine) uvećanu za 50 %. Napominjemo da će Komisija za molbe i žalbe raditi striktno u skaldu sa Pravilnikom i da će sve molbe za umanjenje članarine zbog kašnjenja uplate, ukoliko nisu podnete na vreme i ukoliko nisu dostavljeni zaista opravdani dokazi koji potkrepljuju navode molbe, biti odbijene.Drugi takođe bitan razlog za apel da članovi vrše redovnu uplatu članarine, jeste normalno funkcionisanje Udruženja.Naime, Udruženje je u skladu sa ZDL uplatilo 50 % naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači na osnovu planskih dokumenata za tekuću lovnu godinu, za predviđeni broj divljači planiran za odstrel.Krajem juna treba da se uplati prva rata za kupovinu fazana, kao i svi ostali troškovi koje udruženje ima kako bi normalno radilo.

 

II  LOV NA ZECA:

            Naime, među članove Udruženja kruži jedna dezinformacija i velika laž, koju ne znamo ko i iz kojih razloga plasira, da ove lovne godine neće biti lova na zeca.To apsolutno nije tačno.Neko zlonamerno unosi nemir među članove i pokušava da ruši ugled Udruženja.Ovim putem želimo da demantujemo takve glasine i podvlačimo da će lov na zeca biti organizovan i izveden u skladu sa ZDL i svim pratećim normativnim aktima Udruženja, a na osnovu planskih dokumenata, tj. Lovne osnove i godišnjeg plana gazdovanja lovištem za tekuću lovnu godinu!

 

            III  PREUZIMANJE LOVNE KARTE:

 

            Apelujemo na sve članove koji su u celosti izmirili članarinu da dođu i prezmu lovnu kartu.Da ne čekaju i da za lovnu kartu dođu pred početak lova kada se stvaraju velike gužve.Postupak izdavanja lovne karte je isti kao prethodne godine.Traba popuniti Zahtev za izdavanje lovne karte, na dnu zahteva treba zalepiti markice kao dokaz razduženih akcija (2 za učešće u akcijama na smanjenju broja predatora u lovištu i 3 za akcije prihrane divljači).Markice na važe za počasne članove i članove koji imaju preko 60 godina života.Pored Zahteva popunjava se potvrda kao dokaz o položenom lovačkom ispitu (samo za članove koji su položili lovački ispit u našem Udruženju, ostali uz Zahtev prilažu fotokopiju diplome ili uverenja o položenom lovačkom ispitu).Sa sobom obavezno poneti ličnu kartu i oružane listove za svo lovačko oružje.

            Za detaljnija obaveštenja možete se obratiti Lovačkom udruženju, ul. Trg Kosturnica br. 14 , ili putem telefona 426-991.

                            DOBAR POGLED!

                                                                                                          Predsednik:

                                                                                                      Vladimir Kostić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane