Vesti

Polaganje ispita urođenih osobina lovačkih pasa

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 113/14
KRUŠEVAC: 14.10.2014. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 09.10.2014. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnika o lovačkim psima, doneo je sledeću odluku:

U saradnji sa Kinološkim društvom Kruševac iz Kruševca biće održano poloaganje ispita urođenih osobina i eksterijerno ocenjivanje lovačkih pasa (ptičara i goniča), za članove Lovačkog udruženja Kruševac.

Raspored održavanja polaganja je sledeći:

 

18.10.2014. god. Jasika – 08,00 h fudbalsko igralište.

25.10.2014. god. Šogolj – 08,00 h Vodenica

25.10.2014. god. V. Šiljegovac – 14,00 h fudbalsko igralište.Zborno

Mogu da učestvuju samo lovački psi za koje vlasnici imaju rodovnik i radnu knjižicu.Ispit je besplatan.

 

Dobar pogled!

Upravnik lovišta:

Milomir Civić, dipl.in polj. sr.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane