Članarina za 2021./2022. godinu

UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2021./2022. god.

 

                                    Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

·       Redovni članovi -  10.500,00 din. (10.300,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

  •      Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 28.02.2021. god.Iznos rate – 3.700,00 din.
  •      Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
  •      Treća rata - rok uplate od 01.06.2021. god. do 31.08.2021. god.Iznos rate – 3.300,00 din.

·       Članovi sa 50 % - 5.350,00 din. (5.150,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - rok uplate od 01.01. do 31.05.2021. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:

  •      Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 29.02.2021. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
  •      Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 2.350,00 din.

·       Počasni članovi – 2.800,00 din. fiksno, (2.600,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

·       Novi članovi – 10.800,00 din. fiksno, (10.600,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god.Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

·       Članovi sa prekidom – 12.700,00 din. (12.500,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

  •      Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 28.02.2021. god.Iznos rate – 5.000,00 din.
  •      Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 4.000,00 din.
  •      Treća rata - rok uplate od 01.06.2021. god. do 31.08.2021. god.Iznos rate – 3.700,00 din.

       Predsednici sekcija – 5.350,00 din. (5.150,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2021. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

·       Podmladak - 515,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2021. god. do 31.08.2021. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

 

                          Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članovi sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2021. god. dobijaju popust od 10 %.

 

            Članovi koji zakasne sa uplatom članarine u predviđenim rokovima, istu mogu da uplate bez pisanja molbe, na sledeći način:

Za redovne članove: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 12.500,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 13.500,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 12.500,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 10.500,00 din.

Za članove sa 50 % članarine: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 6.500,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 7.000,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 6.500,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 5.350,00 din.

Za članove sa prekidom: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 15.000,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 16.500,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 15.000,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 12.700,00 din.

Molbu moraju da pišu članovi koji žele da promene status (tj. za počasnog člana i člana sa 50 %), kao i članovi koji su za kašnjenje uplate članarine imali opravdan razlog, uz dostavljenu dokumentaciju (bolest, smrt člana porodice i sl.), kako bi im se umanjila članarina, kao i tri člana iz jedne porodice (umanjenje članarine za jednog člana).

            Lov divlje svinje – Akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. bez ograničenog roka uplate, pod istim uslovima kao i lovne 2020/2021 god. tj. ulazak u lovište, meso i trofej se ne plaćaju.

Lov srneće divljači – Akontaciona uplata u iznosu od 1.500,00 din. bez ograničenog roka uplate, pod istim uslovima kao i lovne 2020/2021 god.

Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2021. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2021. god.Količina kalendara je ograničena!

Vrh strane