Članarina za 2024./2025. godinu

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14,  37000 KРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991

БРОЈ:  95/23
KРУШЕВАЦ: 25.12.2023. год.

 

 

ПРЕДСЕДНИKУ  СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЧЛАНОВИМА

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац,, из Kрушевца, на седници одржаној дана 20.12.2023. год. донео је следеће одлуке:

 

            I   ЧЛАНАРИНА ЗА  ЛОВНУ  2024./2025. год.

 

            Износ чланарине и рокови за уплату:

 

    • Редовни чланови -  12.500,00 дин. (12.300,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2024. год. у 3 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2024. год. до 29.02.2024. год.Износ рате – 4.500,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2024. год. до 31.05.2024. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

    3. Трећа рата - рок уплате од 01.06.2024. год. до 31.08.2024. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

 

    • Чланови са 50 % - 6.350,00 дин. (6.150,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - рок уплате од 01.01. до 31.05.2024. год. у 2 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2024. год. до 29.02.2024. год.Износ рате – 3.500,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2024. год. до 31.05.2024. год.Износ рате – 2.850,00 дин.

 

    • Почасни чланови – 3.250,00 дин. фиксно, (3.050,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - рок уплате од 01.01. до 31.08.2024. год. Уз  могућност уплате и после 31.08.2024. год. у истом износу.

 

    • Нови чланови – 12.800,00 дин. фиксно, (12.600,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2024. год.Уз  могућност уплате и после 31.08.2024. год. у истом износу.

 

    • Чланови са прекидом – 14.700,00 дин. (14.500,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи + 100,00 дин. прслук) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2024. год. у 3 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2024. год. до 29.02.2024. год.Износ рате – 6.000,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2024. год. до 31.05.2024. год.Износ рате – 4.700,00 дин.

    3. Трећа рата - рок уплате од 01.06.2024. год. до 31.08.2024. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

 

    • Председници секција – 6.350,00 дин. (6.150,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - уколико су тај статус заслужили својим радом у претходној ловној години.

 

    • Подмладак - 625,00 дин. фиксно - рок уплате од 01.01.2024. год. до 31.08.2024. год. Уз  могућност уплате и после 31.08.2024. год. у истом износу.

 

   Kазна за кашњење рате је 500,00 дин. по рати, односи се на редовне чланове, чланове са 50 % чланрине и чланове са прекидом.Редовни чланови који уплате цео износ чланарине до 29. фебруара 2024. год. добијају попуст од 10 %, тј. треба да уплате 11.270,00 дин.

   Чланови који закасне са уплатом чланарине у предвиђеним роковима, исту могу да уплате без писања молбе, на следећи начин:

  • Редовни чланови: у периоду од 01.09. до 30.09.2024. год. – 14.500,00 дин.; од 01.10. до 31.10.2024. год. – 15.500,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2024. год. – 14.500,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2024. год. – 12.500,00 дин.
  • Чланови са 50 % чланарине: у периоду од 01.09. до 30.09.2024. год. – 8.000,00 дин.; од 01.10. до 31.10.2024. год. – 9.000,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2024. год. – 8.000,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2024. год. – 6.350,00 дин.
  • Чланови са прекидом: у периоду од 01.09. до 30.09.2024. год. – 16.500,00 дин.; од 01.10. до 31.10.2024. год. – 17.500,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2024. год. – 16.500,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2024. год. – 14.700,00 дин.

Молбу морају да пишу чланови који желе да промене статус (тј. за почасног члана и члана са 50 %), као и чланови који су за кашњење уплате чланарине имали оправдан разлог, уз достављену документацију (болест, смрт члана породице и сл.), како би им се умањила чланарина, као и три члана из једне породице (умањење чланарине за једног члана - најстаријег).

Лов дивље свиње – Аконтациона уплата у износу од 3.000,00 дин. без ограниченог рока уплате, под истим условима као и ловне 2023/2024 год. тј. улазак у ловиште, месо и трофеј се не плаћају.Цена за госте у лову на дивљу свињу је 2.000,00 дин./госту.

Лов срнеће дивљачи – Аконтациона уплата у износу од 1.500,00 дин./три изласка, без ограниченог рока уплате.Износ остатка уплате је 8.500,00 дин. за грла до медаље.За грла у медаљи по ценовнику као претходне ловне године.Цена за другог одстрељеног срндаћа је 10.000,00 дин. за трећег је економска цена.За обраду трофеја, доплата је 1.000,00 дин.

Чланови који уплате чланарину, током прве рате, добиће на поклон зидни календар за 2024. год.Kоличина календара је ограничена!

 

 

 

                        ДОБАР ПОГЛЕД!            

                                                                                                                Управник ловишта:

                                                                                                           иломир Цивић, дипл.ин.пољ.

Vrh strane