Sekcije

Sekcija BR.

Naziv Sekcije

Predsednik Sekcije

 

Revir 1

 

1

BIVOLJE

Jovanović Goran

2

LAZARICA

Milojević Milutin

3

MAKREŠANE

Živković Goran

4

DEDINA

Jovanović Zoran

5

TEKIJE, Dobromir

Milošević Ivan

6

PARUNOVAC
Kapidžija

Živković Nebojša

7

GAGLOVO

Petrović Radoslav

8

M. GOLOVODE
Mudrakovac

Todorović Radovan

9

V. GOLOVODE
Kobilje, Stanci

Đurđević Miroljub

10

TRMČARE-Modrica
Slatina, Sezemče

Aranđelović Goran

11

V. LOMNICA
Bukovica, Buci

Ilić Ivan

12

D. STEPOŠ
Lipovac

Miloradović Goran

13

D. PAKAŠNICA
Gari, Cerova

Milićević Desimir

14

MEŠEVO
Doljane

Kocić Goran

15

PEPELJEVAC
Lukavac, Vučak

Vranjanac Danijel

16

ČITLUK
Begovo Brdo

Tomić Zoran

17

MAČKOVAC
Koševi

Marinković Dejan

18

GLOBODER

Jevremović Zoran

19

TREBOTIN
Žabare, M.Vrbnica

Miljković Vladimir

39

M. ŠILJEGOVAC
  Bovan, Pasjak
Milanović Ivan

 

Revir 2

 

20

ŠANAC

Tododrović Goran

21

  KUKLJIN

  Vučićević Radoslav

22

  JASIKA
  Velika Kruševica i Gavez

 Marinković Saša

23

  KRVAVICA
  Šašilovac

 Marković Ivan

24

  PADEŽ –Vratare
  Globare

 Jakovljević Dragan

25

  BELA VODA

 Jugović Dragan

26

  KONJUH- Lazarevac
  Ljubava, Komorane,
  Kamenare, Brajkovac

 Milenković Ivica

40

  SRNJE

 Stožinić Dragan

 

  Revir 3

 

27

  MAJDEVO
  Suvaja, Ćelije,

 Gajić Nikola

28

  V. KUPCI, Mali Kupci
  Sebečevac

 Mijatović Jovica

29

  V. GRKLJANE, Malo
  Grkljane, Štitare

 Anđelković Srđan

30

  JABLANICA
  Šogolj, Vitanovac

 Petronijević Vladimir

31

  G. STEPOŠ
  Naupare, Šavrane

 Šelmić Nenad

 

  Revir 4

 

32

  RIBARE- R.Banja,
  Grevci,Rosica,Zubovac
  M. Krušince,Vitača,Boljevac

 Lazić Marko

33

  V. ŠILJEGOVAC
  Bojince

 Spasić Zoran

34

  KAONIK
  Đunis, Jošje

 Veljković Slavoljub

35

  SUŠICA
  Crkvina, Pozlata

 Petrović Slađan

36

  BELASICA- Zebica
  M.Reka,V.Krušince
  Srndalje, Rlica

 Jovanović Goran

37

  ZDRAVINJE
  Poljaci, Provalija,
  Vlaško polje

 Ivanović Dejan

38

  DVORANE
  Lovci, Petina

 Petrović Andrija

 

 

Vrh strane


스포츠중계