Sekcije

Sekcija BR.

Naziv Sekcije

Predsednik Sekcije

 

Revir 1

 

1

BIVOLJE

Jovanović Goran

2

LAZARICA

Milojević Milutin

3

MAKREŠANE

Živković Goran

4

DEDINA

Jovanović Zoran

5

TEKIJE, Dobromir

Miodragović Novica

6

PARUNOVAC
Kapidžija

Živković Nebojša

7

GAGLOVO

Zdravković Miroslav

8

M. GOLOVODE
Mudrakovac

Todorović Radovan

9

V. GOLOVODE
Kobilje, Stanci

Đurđević Vujadin

10

TRMČARE-Modrica
Slatina ,Sezemče

Aranđelović Goran

11

V. LOMNICA
Bukovica, Buci

Gajić Milovan

12

D. STEPOŠ
Lipovac

Miloradović Goran

13

D. PAKAŠNICA
Gari, Cerova

Stanković Danijel

14

MEŠEVO
Doljane

Kocić Goran

15

PEPELJEVAC
Lukavac, Vučak

Vranjanac Danijel

16

ČITLUK
Begovo Brdo

Spasić Dragan

17

MAČKOVAC
Koševi

Arsić Zlatko

18

GLOBODER

Jevremović Zoran

19

TREBOTIN
Žabare, M.Vrbnica

Stojanović Ljubisav

39

M. ŠILJEGOVAC
  Bovan, Pasjak
Milanović Ivan

 

Revir 2

 

20

ŠANAC

Filipović Dragan

21

  KUKLJIN

Veljković Goran

22

  JASIKA
  Velika Kruševica i Gavez

Stojanović Miroljub

23

  KRVAVICA
  Šašilovac

Savić Slavoljub

24

  PADEŽ –Vratare
  Globare

Jakovljević Dragan

25

  BELA VODA

Jugović Dragan

26

  KONJUH- Lazarevac
  Ljubava, Komorane,
  Kamenare, Brajkovac

Milenković Ivica

40

  SRNJE

Stožinić Dragan

 

  Revir 3

 

27

  MAJDEVO
  Suvaja, Ćelije,

Bogdanović Dragiša

28

  V. KUPCI, Mali Kupci
  Sebečevac

Mijatović Jovica

29

  V. GRKLJANE, Malo
  Grkljane, Štitare

Stanojlović Dobrica

30

  JABLANICA
  Šogolj, Vitanovac

Grujić Dušan

31

  G. STEPOŠ
  Naupare, Šavrane

Debeljaković Nebojša

 

  Revir 4

 

32

  RIBARE- R.Banja,
  Grevci,Rosica,Zubovac
  M. Krušince,Vitača,Boljevac

Marković Slobodan

33

  V. ŠILJEGOVAC
  Bojince

Đurđević Saša

34

  KAONIK
  Đunis, Jošje

Veljković Slavoljub

35

  SUŠICA
  Crkvina, Pozlata

Petrović Slađan

36

  BELASICA- Zebica
  M.Reka,V.Krušince
  Srndalje, Rlica

Ivanović Srđan

37

  ZDRAVINJE
  Poljaci, Provalija,
  Vlaško polje

Ivanović Dejan

38

  DVORANE
  Lovci, Petina

Petrović Andrija

 

 

Vrh strane