O nama

Osnovano:1896. godine

Rukovodstvo: predsednik Vladimir Kostić

                              potpredsednik Mileta Čović

Upravni odbor: predsednik Vladimir Kostić, Mileta Čović, Goran Jovanović, Nikola Milojković, Radovan Todorović, Ivan Živković, Miloš Topličanin, Dragoš Petrašinović, Goran Veljković, Miroljub Stojanović, Miloš Jakovljević, Nebojša Filipović, Mirko Pribanović, Slavoljub Spasojević, Ivan Todorović, Slavoljub Veljković, Saša Savić

Predsednik Skupštine: Miroslav Zdravković

Stručna služba:

Upravnik lovišta: Milomir Civić (Licenca za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem).

Sekretar udruženja: Vlasta Matić (Licenca za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem)

Rukovodilac lovočuvarske službe: Nebojša Vasiljević

Lovočuvari:  Saša Marinković, Ivan Mandić i Nebojša Vasiljević (svi poseduju licence za obavljanje lovočuvarskih poslova).

Rukovodilac lovočuvarske službe Nebojša Vasiljević

Čeka u lovištu "Rasina"

Vrh strane