Obrasci

   MOLBA ZA PRIJEM U ČLANSTVO - PREUZMI

   MOLBA ČLANOVA - POGLEDAJ - PREUZMI

   PRIJAVA ZA POLAGANJE LOVAČKOG ISPITA - POGLEDAJ - PREUZMI

   UPITNIK ZA NOVOG ČLANA - POGLEDAJ - PREUZMI

   ZAHTEV ZA PREMEŠTAJ IZ SEKCIJE U SEKCIJU - POGLEDAJ - PREUZMI

   ZAHTEV ZA PRIJEM U ČLANSTVO LOVAČKOG PODMLADKA - POGLEDAJ - PREUZMI

   POTVRDA O IZDATOM SLUŽBENOM ORUŽJU LICIMA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE LOVOČUVARSKE I STRUČNE SLUŽBE - POGLEDAJ - PREUZMI

  ZAHTEV KSRS ZA DOBIJANJE IDENTIFIKACIONE KARTICE ZA LOVAČKOG PSA

  OBRAZAC ZA SLANJE CILJNIH ŽIVOTINJA NA LABORATORIJSKE ANALIZE NA BESNILO

  OBRAZAC ZA BROJANJE SITNE DIVLJAČI

  OBRAZAC ZA BROJANJE KRUPNE DIVLJAČI

  EVIDENCIJA O IZVRŠENIM RADOVIMA I MERAMA U LOVIŠTU - POGLEDAJ - PREUZMI

  EVIDENCIJA O IZVRŠENIM RADOVIMA I MERAMA U LOVIŠTU - KORICE - POGLEDAJ - PREUZMI

  UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

  OBRASCI ZA IZDAVANJE I RAZDUŽENJE MARKICA

  ZAHTEV ZA PREUZIMANJE LOVNIH KARATA

  ZAHTEV ZA MIROVANJE LICENCELovište pod sNegom

Lovište "Rasina" pod snegom

Vrh strane