Članarina za 2019./2020. godinu

 UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2019./2020. god.

                                    Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 3.300,00 din.

Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Treća rata - rok uplate od 01.06.2019. god. do 31.08.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2019. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:

Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 2.000,00 din.

Počasni članovi – 2.550,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. Uz  mogućnost uplate i posle31.08.2019. god. u istom iznosu.

Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god.Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2019. god. u istom iznosu.

Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 4.500,00 din.

Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 3.500,00 din.

Treća rata - rok uplate od 01.06.2019. god. do 31.08.2019. god.Iznos rate – 3.500,00 din.

Predsednici sekcija – 5.000,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2019. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2019. god. do 31.08.2019. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2019. god. u istom iznosu.

Doneta je odluka da uz članarinu svaki član uplati još 200,00 din. na ime osiguranja štete od divljači u saobraćaju.Tako da se navedeni iznosi po statusima, (osim podmlatka) uvećavaju za po 200,00 din. (Redovni članovi - 9.500,00 din. Članovi sa 50 % - 5.200,00 din. Počasni članovi – 2.750,00 din.  Novi članovi – 9.800,00 din. Članovi sa prekidom - 11.700,00 din.)Navedeni iznos od 200,00 din. može da se uplati uz bilo koju ratu, zaključno do 31.08.2019. god. 

          U periodu od 01.09. do 15.10.2019. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati najkasnije do 31.08.2019. god.(Ovo se ne odnosi na počasne članove, nove članove i podmladak).

          Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članove sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2019. god. dobijaju popust od 10 %.

          Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2019. god. pod istim uslovima kao i lovne 2018./2019. god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

          Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2019. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2019. god.Količina kalendara je ograničena!

 

 

Primer popunjavanja uplatnice:

Primer popunjavanja uplatnice


Primer popunjavanja naloga za prenos za pravno lice:

Primer popunjavanja naloga za prenos

Napomena: Pravno lice prilikom popunjavanja poziva na broj upisuje JMBG člana za koga uplaćuju članarinu

Vrh strane