Vesti

ORGANIZACIJA LOVNOTURISTIČKE MANIFESTACIJE “JASTREBAČKI VUK” 2019.

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC" TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991; BROJ:  137/18 KRUŠEVAC: 31.12.2018. god.   PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA   ORGANIZACIJA LOVNOTURISTIČKE MANIFESTACIJE “JASTREBAČKI VUK” 2019.   Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018....   
SAZNAJTE VIŠE


OBAVEŠTENJE: Članarina, lov na fazana, prihrana

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC" TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991; BROJ:  137/18 KRUŠEVAC: 28.12.2018. god.   PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA     Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018. god.  i 27.12.2018. god. doneo je sledeće...   
SAZNAJTE VIŠE


Obaveštenje o lovu na divlju svinju, divlju patku i divlju gusku, prihrani divljači, akciji

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC" TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 126/18 KRUŠEVAC: 04.12.2018. god.     PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA      Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju...   
SAZNAJTE VIŠE


IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

    Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.     Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој glаsоvа: Brаtislаv Ćirkоvić (66), Drаgаn Šоrmаz (41) i Zоrаn Маrkоvić (12).      Таkо је, ubеdlјivоm...   
SAZNAJTE VIŠE


Odluka o zbornim mestima

LОVАČKО UDRUŽЕNјЕ ,,KRUŠЕVАC,, ТRG KОSТURNICА BR. 14, 37000 KRUŠЕVАC ТЕL: 037/426-991 BRОЈ: 109/18 KRUŠЕVАC: 29.10.2018. gоd.   PRЕDSЕDNIKU  SЕKCIЈЕ ОBАVЕŠТЕNјЕ  ČLАNОVIМА     Uprаvni оdbоr Lоvаčkоg udružеnjа ,,Krušеvаc,,  iz Krušеvcа, nа sеdnici оdržаnој dаnа 25.10.2018. gоd. а nа оsnоvu Zаkоnа...   
SAZNAJTE VIŠE


ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2018./2019. GODINE

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 89/18 KRUŠEVAC: 05.10.2018. god.         PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA             Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 04.10.2018. god. a na osnovu Zakona o...   
SAZNAJTE VIŠE


ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2018. GODINE

  LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 85/18 KRUŠEVAC: 24.09.2018. god.         PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA             Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 05.09.2018. god. a na osnovu...   
SAZNAJTE VIŠE


DОPUNА ОBАVЕŠТЕNјА U VEZI LEKARSKIH PREGLEDA

LОVАČKО UDRUŽЕNјЕ ,,KRUŠЕVАC,, ТRG KОSТURNICА BR. 14, 37000 KRUŠЕVАC ТЕL. 037/426-991 KRUŠЕVАC: 10.07.2018. gоd.   PRЕDSЕDNIKU SЕKCIЈЕ ОBАVЕŠТЕNјЕ ČLАNОVIМА     DОPUNА ОBАVЕŠТЕNјА BR. 48/18 ОD 06.07.2018. gоd.               Uprаvni оdbоr Lоvаčkоg udružеnjа...   
SAZNAJTE VIŠE


Obaveštenje o lovu na divlju svinju, prolaznu divljač i obuci lovačkih pasa

LОVАČKО UDRUŽЕNјЕ ,,KRUŠЕVАC,, ТRG KОSТURNICА BR. 14, 37000 KRUŠЕVАC ТЕL. 037/426-991 BRОЈ: 48/18 KRUŠЕVАC: 06.07.2018. gоd.   PRЕDSЕDNIKU SЕKCIЈЕ ОBАVЕŠТЕNјЕ ČLАNОVIМА               Uprаvni оdbоr Lоvаčkоg udružеnjа ,,Krušеvаc,, iz Krušеvcа, nа sеdnici оdržаnој...   
SAZNAJTE VIŠE


Obaveštenje o lovu na srneću divljač i divlju svinju

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 26/18 KRUŠEVAC: 30.04.2018. god.     PREDSEDNIKU SEKCIJE OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA       Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 27.04.2018. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2018/2019. god. i...   
SAZNAJTE VIŠE


Vrh strane