Vesti

ГРУПНИ ЛОВ НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВНОЈ 2023./24. год.

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 KРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 78/23
KРУШЕВАЦ: 15.09.2023. год.

 

ПРЕДСЕДНИKУ СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац” из Kрушевца, на тел. седници одржаној дана 15.09.2023. год. а на основу Закона о дивљачи и ловству, ГПГЛ и Правилника о газдовању ловиштем Расина, донео је следећу одлуку:

 

I ГРУПНИ ЛОВ НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВНОЈ 2023./24. год.:

Лов ће бити организован у складу са Законом о дивљачи и ловству, ГПГЛ за ловну 2023./2024. год. и Правилником о газдовању ловиштем Расина.Наиме, лов ће бити организован у секцијама у којима је и претходне ловне године био организован групни лов на дивљу свињу.У секцијама у којима је ове године први пут дозвољен лов на дивљу свињу чекањем, групног лов анеће бити у овом периоду.

Лов ће се изводити недељом, почев од 24.09.2023. год. па до почетка лова на ситну дивљач – зеца и фазана.Време трајања лова је од 07,00 h до 14,00 h. Дозволу за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице, издаваће председник секције, на име лица које је овлашћено од стране Управног одбора да може да буде груповођа у лову на дивљу свињу. Груповођа је у потпуности одговоран за понашање чланова групе у току лова.На дозволи за лов може бити уписано најмање 5, а највише 20 ловаца.У лову могу да учествују само чланови са овереном ловном картом и чланском књижицом, тј. који су измирили чланарину и који су аконтационо уплатили 2.500,00 дин. за лов дивље свиње, којима је за то печатом за дивљу свињу оверена ловна карта.

Председник секције мора до петка да најави број пријављених чланова за лов управнику ловишта, да би добио маркицу за обележавање одстрељене дивљачи.Без маркице не може да пише дозволу за лов.Улазак у ловиште и излазак је искључиво са зборног места.Зборно место мора да буде искључиво на уласку у ловиште, односно у насељеном месту, или на самој периферији насељеног места.Зборно мресто не може да буде одређено на некој раскрсници у ловишту, код усамљеног објекта – колибе у ловишту, напуштене куће и сл.Паркирање аутомобиле је искључиво на зборном месту.У лову може да се користи оружје са глатким и олученим цевима у складу са ЗОДЛ.Због услова у ловишту (јака вегетација и радови у пољу и шуми – брање кукуруза и сеча дрва) из безбедносних разлога не препоручује се коришћење оружја са олученим цевима.Употреба флуоресцентног прслука је обавезна.Употреба ловачких паса мора бити у складу са ЗОДЛ и Правилником о ловачким псима.Улазак у ловиште, месо, трофеј и ветеринарски преглед се не плаћају.

Сва остала правила у лову важе као и за лов зеца и фазана.

Одстрел се обавезно мора пријавити ловочувару или управнику ловишта, одмах након одстрела. Одстрељена дивљач се мора обележити на месту одстрела и транспортовати до хладњаче на Јасиковцу (Ловачки дом), где ће бити узорковани делови мишића за преглед на исправност меса за људску употребу.И где ће труп стајати док се не добију резултати прегледа.

Дивља свиња у групном лову, лови се у својој секцији, а чланови који желе да лове на територији друге секције морају да испоштују зборно место те секције.Тј. морају да крену са зборног места секције у којој желе да лове.Не могу да крену из једне секције, лове у њој, а онда уђу у другу или трећу секцију и наставе да лове!Подсећамо на одлуку Управног одбора од 05.04.2019. год. да чланови Удружења у чијим секцијама се не лови дивља свиња, морају морају прво да се определе и изаберу секцију, која их прима да у њој лове дивљу свињу у групном лову.Председници секција би требало да пре сваког лова направе договор са суседним секцијама и искоординирају лов, како би знали где се ко од ловаца налази и како би лов био што безбеднији и уједно што успешнији.У току лова на дивљу свињу дозвољен је одстрел предатора.

Због отварања групног лова, у секцијама у којима ће се дивља свиња ловити у групном лову, лов чекањем се скраћује и моћи ће да се изводи од недеље до петка.У суботу лов чекањем није дозвољен!

Групни лов на дивљу свињу се наставља у децембру, по завршетку лова на ситну дивљач, под истим условима.

 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ: Ловачко удружење упозорава све чланове на неопходност предузимања свих мера безбедности у току одвијања лова.Неопходно је да се сви учесници у лову придржавају прописаних мера о начину извођења лова, нарочито у погледу руковања ловачким оружјем и пуцања на дивљач.Посебно узевши у обзир да је сезона припреме дрва-огрева за зиму, и да се очекује почетак сезоне брања кукуруза, тј. да се у пољу одвијају пољопривредни радови и налазе се људи.Сви ловци треба да се придржавају кодекса понашања ловаца.

Безбедност у лову је први и основни услов да лов успе !

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

Управник ловишта:

Миломир Цивић, дипл.ин.пољ.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane