Vesti

ЛЕТЊИ ЛОВ НА ПРЕПЕЛИЦУ, ГРЛИЦУ, ДИВЉЕГ ГОЛУБА И ДИВЉУ ПАТКУ, КАО И ОБУКА ЛОВАЧКИХ ПАСА

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 KРУШЕВАЦ ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 53/23
КРУШЕВАЦ: 27.07.2023. год.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

председнику секције, члановима

Управни одбор Ловачког удружења „Крушевац“ из Крушевца, на телефонској седници одржаној 26.07.2023. год. донео је следеће ОДЛУКЕ:

I ЛЕТЊИ ЛОВ НА ПРОЛАЗНУ ДИВЉАЧ (препелица, д. голуб гривнаш):

Лов на наведене врсте дивљачи биће организован у складу са ГПГ Ловиштем ,,Расина,, за ловну 2023./2024. год. и Правилником о газдовању ловиштем Расина.

Лов на препелицу и дивљег голуба гривнаша, биће организован по секцијама. Секција треба да одреди терен на коме има наведене врсте дивљачи и који је погодан за лов исте, као и зборно место.Уколико у некој секцији нема наведене врсте дивљачи, или секција не жели да лови исте, има право на то.Лов води ловник – лице које је предложила секција, (мора да има ловну карту и оверену чланску књижицу), а Управни одбор то верификовао својом одлуком.Лов ће се изводи суботом и недељом почев од 19.08. до 30.09.2023. год.

ВРЕМЕ ЛОВА: СУБОТОМ од 5,30 до 9,00 сати и од 17,00 до 20,00 сати, НЕДЕЉОМ од 5,30 до 9,00 сати.

У лову могу да учествују само чланови који имају ловну карту и оверену чланску књижицу за ловну 2023./2024. год.Поред ловне карте и чланске књижице сваки учесник у лову мора код себе да има оружани лист и личну карту.Лов ће бити организован под следећим условима:

У лову могу да се користе само ловачки пси птичари.Улазак и излазак у ловиште је искључиво са зборног места.Председник секције или лице које је одређено за издавање дозволе је обавезно да све учеснике у лову упише у дозволу за лов.У ловиште може да уђе група од најмање 3 ловца.У лову могу да учествују и гости из других секција, као и гости из других Ловачких удружења без надокнаде уз услов да имају чланску и ловну карту у скалду са Паравилником о раду секција.

Терен за лов, зборно место и ловнике, секција мора да одреди и то достави у писменој форми –извештај Удружењу, најкасније до 16.08.2023. год.У противном у тој секцији не може бити организован лов!!!Терен треба тако одабрати да пре свега задовољава све аспекте безбедности током лова, тј. да буде прегледан.Такође да на том терену има довољан број поменуте врсте дивљачи. У току лова могу се носити само ловачка торбица и висак.Обавезно је ношење маркера.Без маркера ловник не сме да дозволи улазак у ловиште!!!

При извођењу лова обратити посебну пажњу на безбедност учесника, као и свих осталих који се нађу у ловишту и на заштиту пољопривредних усева како би се избегле могуће штете и немили догађаји!Контролу извођења лова спроводиће Ловочуварска служба у сарадњи са ловницима, тј. груповођама.Сви они који не испоштују одлуку Управног одбора о начину извођења лова, против истих биће покренут дисциплински поступак.

 1. ЛОВ НА ДИВЉУ ПАТКУ (Глувару) - Биће организован у септембру, суботом и недељом, почев од 02.09. до 30.09.2023. год. тј. у истим терминима и времену као и лов на препелицу и голуба гривнаша.У лову могу да учествују само чланови који су подигли ловну карту и имају оверену

  чланску књижицу за текућу ловну год.Терени на којима се може ловити су следећи: поред река Западне Мораве, Јужне Мораве, Расине, Пепељуше, и на Глободерским барама.

  Лов се може изводити само на удаљености 50 м од активног речног корита, тј. од обале.За улазак у ловиште је неопходна дозвола за лов, коју ће издавати председник секције на чијем терену ће се ловити, издаје се за сваки ловни дан.Председник секције такође одређује зборно место.Група мора да броји најмање 3 члана.Дозвола важи за један ловни дан!Дозвола за лов мора бити уредно попуњена, као и извештај о извршеном лову са евидентираним уловом.

  У лову могу да се користе ловачки пси птичари, који се морају држати на поводнику, а пуштају се само да апортирају уловљену дивљач!!!

  Време лова као и за препелицу. Суботом од 5,30 до 9,00 сати и од 17,00 до 20,00 сати , недељом од 5,30 до 9,00 сати.Улазак и излазак из ловишта је искључиво са зборног места.

  Чланови који желе да лове дивљу патку а немају могућност у својој секцији, морају да се најаве председнику секције где желе да лове!

  Једна дозвола за лов не може да важи и за препелицу и за дивљу патку!!!Посебно се пише дозвола за препелицу и голуба гривнаша, а посебно дозвола за дивљу патку, јер се не лове на истом терену!

  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ: Ловачко удружење упозорава све чланове на неопходност предузимања свих мера безбедности у току одвијања лова.Неопходно је да се сви учесници у лову придржавају прописаних мера о начину извођења лова, нарочито у погледу руковања ловачким оружјем и пуцања на дивљач која ниско лети или се креће у правцу других ловаца, као и на парцелама на којима се одвијају пољопривредни радови и налазе људи.Сви ловци треба да се придржавају кодекса понашања ловаца.Безбедност у лову је први и основни услов да лов успе!

  О могућности организовања комерцијалног лова на препелицу, председници секција ће бити накнадно обавештени.

 2. ОБУКА ЛОВАЧКИХ ПАСА – Обука ловачких паса изводиће се у складу са Законом о дивљачи и ловству и Правилником о ловачким псима, искључиво на теренима који су за то предвиђени.Обука се може изводити почев од 05.08.2023. год. до 15.10.2023. год. суботом и недељом, од свитања до заласка сунца.Уколико се у делу терена предвиђеног за обуку паса изводи лов на дивљу свињу, у том делу терена се не може вршити обука паса!!!

  Обука паса је у ширем рејону Јасиковца, због Репро-центра за дивљу свињу и волијере за фазане забрањења!Под ширим рејоном Јасиковца се подразумева следећи терен: Десна страна асвалтног пута од Паруновца, преко Гаглова, Малог Шиљеговца, Бовна, Пасјака, до Паруновца до полазне тачке (скретање за Паруновац са главног пута Крушевац – Рибарска Бања).

 3. КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ НА ФАЗАНА: Као и претходне ловне године, услови за лов су следећи: Улазак у ловиште је 1.000,00 дин. по ловцу.Сваки одстрељени фазан плаћа се 11,00 евра у динарској противвредности.О свим осталим детаљима, правиће се договор са заинтересованим ловцима.О датуму почетка комерцијалног лова, ловци ће бити накнадно обавештени.

ДОБАР ПОГЛЕД!

Управник
ловишта: Миломир Цивић, дипл.ин.пољ.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane