Vesti

Obaveštenje o lovu na divlju svinju

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991;
BROJ:  23/19
KRUŠEVAC: 13.02.2019. god.

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 12.02.2019. god. doneo je sledeću odluku:

Na osnovu instrukcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, br. 2019-10 od 05.02.2019. god. tj. Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja u Republiku Srbiju, Upravni odbor je doneo odluku da se grupni lov na divlju svinju produži i izvede 16. i 24.02.2019. god. a da se akcije na smanjenju broja predatora u lovištu, takođe produže i pored 17.02. izvedu i 24.02.2019. god.

Uslovi i pravila za izvođenje lova na divlju svinju, su isti, koji su važili u toku izvođenja lova u januaru 2019. god. Predsednik sekcije mora da pozove upravnika lovišta, u petak, da bi dobio broj markice za obeležavanje odstreljene divljači, tj. divlje svinje.Akcije na smanjenju broja predatora, izvode se po već važećim pravilima i uslovima.

Pošto se 24.02.2019. god. u sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, u istom danu izvodi i lov divlje svinje i akcije na predatore, predsednik sekcije, na jednoj dozvoli upisuje članove koji love divlju svinju (koji su uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje), a na drugoj dozvoli upisuje članove koji izalze na akciju na predatore.Teren za lov divlje svinje i teren za lov predatora (akcije) ne može da bude isti.

Ovo obaveštenje dostupno je na oglasnoj tabli, kao i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, na adresi - www.lukruševac.rs

DOBAR  POGLED!

                                                                                                             Upravnik lovišta:

                                                                                                            Milomir Civić, dipl.in.polj.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane