Vesti

ORGANIZACIJA LOVNOTURISTIČKE MANIFESTACIJE “JASTREBAČKI VUK” 2019.

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991;
BROJ:  137/18
KRUŠEVAC: 31.12.2018. god.

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

ORGANIZACIJA LOVNOTURISTIČKE MANIFESTACIJE

“JASTREBAČKI VUK” 2019.

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018. god.  i 27.12.2018. god. doneo je sledeću odluku:

Da se u skaldu sa prethodnom tradicijom 26. i 27.januara.2019. god. organizuje lovno-turistička manifestacija „Jastrebački vuk“ u Ribarskoj Banji, tj. u sekciji Ribare.

Program manifestacije je sledeći:

26.01.2019. god. skup lovaca u 07,00 h u krugu Ribarske Banje ispred restorana.U 08,00 h polazak u lov.Završetak lova u 13,00 h.Od 13,00 h lovački ručak, (pasulj) koji će biti organizovan na otvorenom (u krugu R. Banje).Od 18,00 h lovačka zabava uz svečanu večeru, muzički program i lutriju.

27.01.2019. god. skup lovaca u 07,00 h, na glavnom parkingu u R. Banji.U 08,00 h polazak u lov.Završetak lova u 13,00 h.Po završetku lova biće organizovan ručak na otvorenom (pasulj).

26.01.2019. god. lovi se: vuk, šakal, lisica, d. vepar i d. nazime.

27.01.2019. god. lovi se: šakal i lisica.

Cena kompletnog aranžmana, tj. lov dva dana, dva noćenja u nekoj od vila u Ribarkoj Banji, dva doručka (lanč paket), svečana večera i korišćenje otvorenih bazena u Ribarskoj Banji je 11.250,00 din.

Cena za dva dana lova, svečanu večeru i korišćenje otvorenih bazena u Ribarskoj Banji je 5.000,00 din.

Cena svečane večere je 2.000,00 din.

U lovu mogu mogu da učestvuju isključivo lica sa lovnom kartom za tekuću lovnu godinu.Od oružja mogu da se koriste puške sa neolučenim i olučenim cevima.Članovi Lovačkog udruženja Kruševac ne plaćaju troškove organizacije lova, već samo učešće na svečanoj večeri.Za učešće u lovu moraju da ponesu i svoje markere-prsluke.

Za učešće na manifestaciji obavezna je prijava i uplata, najkasnije do 23.01.2019. god.Prijva se može izvršiti putem emaila Udruženja – lovac.ks@gmail.com, ili na tel. 037/426991, 037/444-846, 060/6-444-110.Za prijavu su potrebni sledeći podaci: ime i prezime, adresa i broj lovne karte.Uplata se može izvršiti na tekući račun br. 325-9500700029922-57.

Dodatne informacije mogu se dobiti na navedene brojeve telefona.

Broj učesnika je ograničen.

Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, na adresi - www.lukruševac.rs

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                              Upravnik lovišta:

                                                                                                       Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane