Vesti

Početak lova na srneću divljač u lovnoj 2017./2018. godini

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 47/17
KRUŠEVAC: 28.04.2017. god. 

 

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE
OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja "Kruševac" iz Kruševca, na sednici održanoj dana 13.04.2017. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2017/2018. god. i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je odluku: 

 

I   LOV NA SRNEĆU DIVLJAČ 

Lov na srneću divljač – srndaća, divljeg vepra i d. nazime izvodiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2017./2018. god. i Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova. 

      Lov na srndaća počinje od 18.04.2017. god.Završetak lova 30.09.2017. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.Lov na srnu i lane početi od 01.09.2017.  do 31.01.2018. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.U okviru lova na srndaća može se loviti i divlji vepar i divlje nazime, ako se ukaže prilika. 

      Lov će se izvoditi pod sledećim uslovima: 

U lovu mogu da učestvuju članovi Lovačkog udruženja Kruševac, tj. samo članovi koji su preuzeli lovnu kartu i overenu člansku kartu Lovačkog udruženja, za tekuću lovnu godinu.Za lov d. vepra i d. nazime mora biti uplaćena i akontacija za lov divlje svinje (2.000,00 din.). 

Srndać se lovi u pojedinačnom lovu, za koji se izdaje dozvola za lov krupne divljači.Dozvolu za lov izdaje upravnik lovišta, u Lovačkom udruženju.Dozvola za lov važi jedan dan, tj. za dva izlaska – jutro i veče.Pratilac u lovu je isključivo lovočuvar, eventualno lice koje ima iskustvo u lovu na srneću divljač, a za koje Upravni odbor donose odluku da može da bude pratilac u lovu na srndaća.Mesto lova određuje Stručna i Lovočuvarska služba, za svaki lov posebno, a u skladu sa trenutnim uslovima i situacijom u lovištu, kao i brojem zainteresovanih lovaca.Lov se može organizovati praktično savkog dana, tj. pod uslovom da ima slobodnih pratilaca- lovnika!U lovu se može koristiti isključivo samo oružje sa olučenim cevima (karabin), u skladu sa ZODL.Cena odstrela i mesa je u skladu sa Cenovnikom  Udruženja za lovnu 2017./2018. god.Ulazak u lovište se ne naplaćuje osim ako lovac ide do mesta lova službenim vozilom 500,00 din. (za jedan lovni dan - jutro i veče – 1.000,00 din.).U lovu mogu da učestvuju i gosti – članovi drugih Udruženja, koje dovede naš član da sa njim idu u lov.Uplata za goste je 1.000,00 din. za jedan izlazak.Uplata je isključivo na račun Udruženja.Trofej za goste se napalaćuje po ekonomskoj ceni. 

Za dobijanje dozvole za lov potrebno je da svaki lovac ponese sa sobom i pokaže na uvid lovnu kartu, overenu člansku kartu za tekuću lovnu godinu, oružani list i eventualno dokaz o uplati takse ako lovac ide do mesta lova službenim vozilom – uplatnicu. 

U toku lova  lovac mora da se pridržava upustava lovočuvara, tj. lovnika. 

Svi oni koji se ne pridržavaju odluke Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, kao i regulative propisane ZODL, Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,, protiv istih biće preduzete adekvatne mere. 

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja! 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU 

Lovačko udruženje upozorava sve učesnike u lovu na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem! 

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!  

 

 DOBAR POGLED! 

Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane