Vesti

ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2018./2019. GODINE

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 89/18 KRUŠEVAC: 05.10.2018. god.         PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA             Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 04.10.2018. god. a na osnovu Zakona o...   
SAZNAJTE VIŠE


ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2018. GODINE

  LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 85/18 KRUŠEVAC: 24.09.2018. god.         PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA             Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 05.09.2018. god. a na osnovu...   
SAZNAJTE VIŠE


DОPUNА ОBАVЕŠТЕNјА U VEZI LEKARSKIH PREGLEDA

LОVАČKО UDRUŽЕNјЕ ,,KRUŠЕVАC,, ТRG KОSТURNICА BR. 14, 37000 KRUŠЕVАC ТЕL. 037/426-991 KRUŠЕVАC: 10.07.2018. gоd.   PRЕDSЕDNIKU SЕKCIЈЕ ОBАVЕŠТЕNјЕ ČLАNОVIМА     DОPUNА ОBАVЕŠТЕNјА BR. 48/18 ОD 06.07.2018. gоd.               Uprаvni оdbоr Lоvаčkоg udružеnjа...   
SAZNAJTE VIŠE


Obaveštenje o lovu na divlju svinju, prolaznu divljač i obuci lovačkih pasa

LОVАČKО UDRUŽЕNјЕ ,,KRUŠЕVАC,, ТRG KОSТURNICА BR. 14, 37000 KRUŠЕVАC ТЕL. 037/426-991 BRОЈ: 48/18 KRUŠЕVАC: 06.07.2018. gоd.   PRЕDSЕDNIKU SЕKCIЈЕ ОBАVЕŠТЕNјЕ ČLАNОVIМА               Uprаvni оdbоr Lоvаčkоg udružеnjа ,,Krušеvаc,, iz Krušеvcа, nа sеdnici оdržаnој...   
SAZNAJTE VIŠE


Obaveštenje o lovu na srneću divljač i divlju svinju

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 26/18 KRUŠEVAC: 30.04.2018. god.     PREDSEDNIKU SEKCIJE OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA       Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 27.04.2018. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2018/2019. god. i...   
SAZNAJTE VIŠE


IN MEMORIAM - VLADIMIR KOSTIĆ GANDI

Sa velikim žaljenjem i tugom obaveštavamo lovačku javnost da je danas, 21.03.2018. godine, posle duge i teške bolesti preminuo poznati lovni radnik, zaljubljenik u lov i prirodu, višegodišnji predsednik Lovačkog udruženja Kruševac VLADIMIR KOSTIĆ - GANDI 1973. - 2018. Pored funkcije predsednika LU Kruševac, Vladimir-Gandi Kostić je bio vrlo aktivan član Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije,...   
SAZNAJTE VIŠE


Sednica Upravnog odbora od 8.12.2017. godine

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,, TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 149/17 KRUŠEVAC:14.12.2017. god.     PREDSEDNIKU  SEKCIJE OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA   Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 08.12.2017. god. doneo je sledeće odluke i...   
SAZNAJTE VIŠE


Sve spremno za glavnu lovnu sezonu

           Uoči 29. oktobra, kada u lovištu Rasina počinje glavna lovna sezona na poljsku divljač, fazanskog petla i zeca, sve je spremno.           Lov će se odvijati u šest lovnih dana, s tim što će se u prva tri loviti zec i fazan, četvrtog, petog i šestog samo fazan, dok se poljska jerebica ne lovi....   
SAZNAJTE VIŠE


Smotra pasa VI i VII FCI grupe 22.10.2017. godine

...   
SAZNAJTE VIŠE


OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2017. I O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2017./2018. GOD

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC" TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC TEL: 037/426-991 BROJ: 114/17 KRUŠEVAC: 27.09.2017. god. PREDSEDNIKU SEKCIJE OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 26.09.2017. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće ODLUKE: I...   
SAZNAJTE VIŠE


Vrh strane